Nálezy minerálů na ložisku Rožná v letech 2006 až 2017 - 1. díl: Minerály regionálně metamorfovaných a pegmatitoidních hornin

Uranové ložisko Rožná, ležící na Českomoravské vysočině, patří již po desítky let k významným mineralogickým lokalitám nejen v rámci České republiky, ale i ve světě. Během pětašedesátileté činnosti bylo na ložisku nalezeno mnoho zajímavých minerálů. Mezi nejznámější patří kvalitní drůzy kalcitů, excelentní ledvinité agregáty růžového witheritu, masivní polohy anhydritu a svojí kvalitou doposud nepřekonané několikakilogramové masivní akumulace berzelianitu. Pro mineralogický systém zde byly popsané nové minerály bellidoit, bukovit a sabatierit. Nám se naskytla možnost sbírat na ložisku nerosty v průběhu dobývacích a průzkumných prací v letech 2006 až 2017.


Horninový masív na ložisku Rožná je tvořen komplexem regionálně metamorfovaných hornin s převahou pararul a amfibolitů v různém stupni migmatitizace. Pouze podřadně se vyskytují tělesa mramorů a ojediněle i serpentinitů. Pararuly a migmatity jsou místy prostoupeny žílami aplitů a primitivních pegmatitů.

Pyrit je běžnou akcesorií metamorfovaných hornin na ložisku. Nejčastěji tvoří jemně vtroušené agregáty, často druhotně povlékající pukliny. Masivnější akumulace v hornině nejsou příliš rozšířeny. Jen vzácně lze nalézt krystalovaný pyrit v podobě krychlových agregátů o velikosti až 1 cm zarostlých v alterované pararule nebo v kontaminovaném mramoru.

Další poměrně častou akcesorií je granát. Jeho zrna o velikosti do 1 cm jsou běžné v některých partiích amfibolitů a amfibol-biotitových pararul. Z běžného průměru se vymykal nález až 5 cm velkých zrn a až 2 cm velkých dokonale omezených krystalů sytě červeného almandinu v pegmatitové žíle prostupující migmatitizovanou pararulu odvodňovací štoly jámy R3.

almandin.JPG

Běžným horninotvorným minerálem metamorfovaných hornin je amfibol aktinolit. Zajímavé mineralogické ukázky tvoří při kontaktu amfibolitů s pegmatitovými žilkami. Kontaktní plocha amfibolitů a okrajové části pegmatitů bývají prorostlé sloupcovitým tmavě zeleným až černým aktinolitem o délce jednotlivých monokrystů až 15 cm. Agregáty aktinolitu někdy tvoří efektní radiálně paprsčité shluky o velikosti až 30 cm.

aktinolit.JPG

Cordierit je poměrně řídkým akcesorickým minerálem na ložisku. Sběratelsky zajímavé vzorky byly nalezeny při geologickém průzkumu východního okraje dobývacího prostoru. Cordierit zde tvořil až 5 cm velká modrofialová zrna zarostlá v silně migmatitizované biotitové pararule.

cordierit.JPG

Zajímavá mineralizace byla nalezena v drobných ultrabazitových nodulích vázaných na drobné strukturní dislokace migmatitizovaných pararul a migmatitů. Až 50 cm velké černošedé oválné uzavřeniny ultrabazických hornin byly do různé míry přeměněny na šedozelenou jemnozrnnou směs chloritů. Lem kolem nodulí byl tvořen několik cm mocnou vrstvou perleťově bílého, vláknitého antofylitu.

nodule.JPG

Pouze jednou, ale ve velmi kvalitních ukázkách byl ve sledovaném období nalezen pyroxen dialag. V místech kontaktu amfibolitu, migmatiu a drobného tělesa serpentinitu byla při ražbě 23. patra zastižena cca 1 m velká akumulace, tvořená až 25 cm velkými, černošedými monokrysty diallagu velmi vysoké kvality. Spolu s dialagem se místy vyskytovaly masivní agregáty kovově lesklého pyrhotinu.

diallag.JPG

Během dalších prací na 23. patře byla zastižena poloha silně prokřemenělé jemnozrnné pararuly. Tato masivní a kompaktní hornina na jednom místě obsahovala drobnou odmíšeninu bílého křemene s několika červenofialovými sloupcovitými krystaly andalusitu o velikosti až 6 cm. Přestože se na ložisku podobné masivní polohy prokřemenělé ruly občas nacházejí, nález andalusitu byl zcela jedinečný a údajně se jednalo o první nález tohoto nerostu na ložisku.

andalusit.JPG

Velmi zajímavá mineralizace byla vázána na strmě uloženou 30 cm mocnou žílu prokřemenělého pegmatitu. Žíla lemovala poměrně mocnou drcenou strukturu u východního okraje dobývacího prostoru. V okrajových partiích žíly byl patrný projev desilikace a pegmatit byl tvořen směsí živce a lupenitých agregátů biotitu. Směrem od drcené struktury přibýval v pegmatitu obsah křemene, který na vnějším okraji žíly výrazně převyšoval obsah živce. V těchto silně prokřemenělých partiích byly nalezeny světlezelené sloupcovité krystaly apatitu (až 3 cm) a lupenité agregáty kovově šedého lesklého molybdenitu. 

apatit.JPG

 


Přestože byla většina minerálů nalezena jen v několika málo kusech, některé vzorky se nám podařilo zachovat i pro vás a naleznete je v naší prodejní galerii věnované českým minerálům pro sběratele.

Autor: Jaromír Jelínek


 

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Copyright © www.mineraly-prodej.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.mineraly-prodej.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace